Bij een storting van slechts € 100.- kun je een bonus krijgen van € 20.- bij het openen van een SNS beleggingsrekening.

Het openen van een SNS Beleggingsrekening of SNS Doelbeleggen is gratis en je hebt er geen betaalrekening voor nodig.

Wel dien je jezelf te identificeren vanaf je tegenrekening met iDeal, waarvan de kosten € 0,01 bedragen.

Je hebt de keuze uit een aantal mixfondsen, waarbij ik zelf heb gekozen voor het zeer defensieve mixfonds en op 13-05-2021 ben ingestapt met € 100.-

Deze belegging laat ik staan tot ten minste 30 november en dan krijg ik in december de bonus van € 20.- op de rekening.

De actie loopt van maandag 19 april 2021 t/m woensdag 30 juni 20211

Ga naar de actie

Actievoorwaarden Beleggingsactie:
Een extraatje tot €100 als je start met beleggen bij SNS

1. De actie loopt van maandag 19 april 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021.
2. Als tijdens deze actieperiode een rekening SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening wordt geopend en in gebruik wordt
genomen door te beleggen in een fonds, dan ontvangt de rekeninghouder van SNS € 20 of € 100 op de rekening.
3. De rekening SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening is geopend via sns.nl.
4. De acceptatieprocedure van SNS is goed doorlopen.
5. De rekeninghouder moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de € 20 te ontvangen:
½ De rekeninghouder heeft minimaal € 100 op de nieuwe rekening gestort (in één keer of in delen) en vervolgens heeft
belegd in een of meerdere fondsen vóór 1 juli 2021.
½ De rekeninghouder houdt de fondsaankopen ter waarde van minimaal € 100 aan tot ten minste 30 november 2021.
6. De rekeninghouder moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de € 100 te ontvangen:
½ De rekeninghouder heeft minimaal € 10.000 op de nieuwe rekening gestort (in één keer of in delen) en vervolgens belegd
in een of meerdere fondsen vóór 1 juli 2021.
½ De rekeninghouder houdt de fondsaankopen ter waarde van minimaal € 10.000 aan tot ten minste 30 november 2021.
7. Als de rekeninghouder aan de voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij het bedrag van € 20 of € 100 in december 2021.
8. Personen die al een rekening SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening hebben, maar in de actieperiode deze rekening
opzeggen en een nieuwe rekening SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening openen, komen niet in aanmerking voor
deze actie.
9. Personen die een tweede SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening openen naast degene die ze al hebben komen wel
in aanmerking voor deze actie.
10. Een rekeninghouder die voldoet aan de voorwaarden kan niet vaker dan één keer aanspraak maken op deze actie.
ALGEMEEN
½ Door deel te nemen aan deze actie accepteer je deze actievoorwaarden.
½ SNS behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden te wijzigen
en/of te beëindigen.
½ SNS is niet aansprakelijk voor netwerk – en/of computerstoringen of andersoortige storingen, waardoor je niet aan de actie kunt
meedoen.
½ Klachten over deze actie kun je indienen bij de SNS Klantenservice (bellen met 030 – 633 30 00) of met het klachtenformulier
op sns.nl/klachten.
½ SNS is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten of nalatigheid van derden zoals bijvoorbeeld PostNL of andere post- of
koeriersbedrijven waardoor je niet aan de voorwaarden kan voldoen om mee te doen aan de actie. Onder fouten en nalatigheid
vallen onder meer vertraging, staking, beschadiging en verlies.
½ De € 20 of € 100 die door SNS wordt gestort, kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor contanten.
½ Aanbieder van deze actie is SNS, een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is gevestigd te Utrecht en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338.
JE PERSOONSGEGEVENS
Als je klant bij SNS wordt, vraagt SNS om je persoonsgegevens. Deze gegevens kan SNS gebruiken voor de doelen zoals beschreven
in ons privacy- en cookiereglement. Wil je meer weten over hoe SNS omgaat met privacy? Kijk dan op sns.nl/privacy.
Actievoorwaarden Beleggingsactie:
Een extraatje tot €100 als je start met beleggen bij SNS
8.4670.00 (14-04-2021)