Net als bij de SNS actie, biedt ook deze dochter van de Volksbank eenzelfde actie bij het openen van een beleggingsrekening voor 30 april 2021 en het storten van minimaal € 100,- in een beleggingsfonds voor 1 juni 2021.

Zelf heb ik de rekening gratis geopend en op 29-04-2021 de € 100,- gestort in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal en zou ik uiterlijk 1 oktober 2021 de €20,- bonus ontvangen.

Nu had ik zelf al een rekening bij de ASN Bank en weet ik niet of er een reguliere betaalrekening benodigd is, echter was dit bij de SNS niet het geval.

De actie is inmiddels verlopen, maar voor historisch oogpunt waren dit de voorwaarden:

Actievoorwaarden
Beleggingsactie: Tot € 100 cadeau als je start met duurzaam beleggen bij ASN bank.
Actie
• De actie loopt van maandag 1 februari 2021 tot en met vrijdag 30 april 2021.
• Als tijdens deze actieperiode een rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening
wordt geopend en in gebruik wordt genomen door te beleggen in een fonds, dan ontvangt de
rekeninghouder van ASN Bank € 20 of € 100 op de rekening.
De rekeninghouder moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen om € 20 te
ontvangen:
• De rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening is geopend via asnbank.nl.
• De acceptatieprocedure van ASN Bank is goed doorlopen.
• De rekeninghouder heeft minimaal € 100 op de nieuwe rekening gestort (in één keer
of in delen) en vervolgens belegd in een of meerdere fondsen voor 1 juni 2021.
• De rekeninghouder houdt de beleggingen ter waarde van minimaal € 100 aan tot ten
minste 1 september 2021.

De rekeninghouder moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen om € 100 te
ontvangen:
• De rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening is geopend via asnbank.nl.
• De acceptatieprocedure van ASN Bank is goed doorlopen.
• De rekeninghouder heeft minimaal € 10.000 op de nieuwe rekening gestort (in één
keer of in delen) en vervolgens belegd in een of meerdere fondsen voor 1 juni 2021.
• De rekeninghouder houdt de beleggingen ter waarde van minimaal € 10.000 aan tot
ten minste 1 september 2021.
• Als de rekeninghouder aan de voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij het bedrag van € 20
of € 100 na 1 september 2021 maar niet later dan 1 oktober 2021.
• Personen die al een rekening ASN Doelbeleggen of ASN Beleggingsrekening hebben, maar in
de actieperiode deze rekening opzeggen en een nieuwe rekening ASN Doelbeleggen of ASN
Beleggingsrekening openen, komen niet in aanmerking voor deze actie.
• Personen die al een rekening ASN Doelbeleggen of ASN beleggingsrekening hebben, en in
de actieperiode een nieuwe rekening ASN Doelbeleggen of ASN beleggingsrekening openen,
komen niet in aanmerking voor deze actie.
• De actie geldt niet voor ASN Beleggingsrekening Zakelijk.
• Een rekeninghouder die voldoet aan de voorwaarden kan niet vaker dan één keer aanspraak
maken op een actie bij ASN Bank.

Algemeen
• Door deel te nemen aan deze actie accepteer je deze actievoorwaarden.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerk – en/of computerstoringen of andersoortige
storingen, waardoor je niet aan de actie kunt meedoen.
• Klachten over deze actie kun je indienen bij de ASN Klantenservice (bellen met 070 – 356
9335) of met het klachtenformulier op asnbank.nl.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten of nalatigheid van derden
zoals bijvoorbeeld PostNL of andere post- of koeriersbedrijven waardoor je niet aan de
voorwaarden kan voldoen om mee te doen aan de
actie. Onder fouten en nalatigheid vallen onder meer vertraging, staking, beschadiging en
verlies.
• ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden)
zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving
achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
• De € 20 of € 100 die door ASN Bank wordt gestort, kan niet worden geruild en is niet
inwisselbaar voor contanten.
• Aanbieder van deze actie is ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V. De
Volksbank N.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland onder nummer 16062338.
2
Je persoonsgegevens
Als je klant bij ASN Bank wordt, vraagt ASN Bank om je persoonsgegevens. Deze gegevens
kan ASN Bank gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.
Wil je meer weten over hoe ASN Bank omgaat met privacy? Kijk dan op www.asnbank.nl voor
ons privacy en cookiereglement.